مربی تغییر و کوچ بین المللی

ورزش های مغزی

ورزش های مغزی راهی برای پیشگیری از آلزایمر

235

ورزش های مغزی راهی برای پیشگیری از آلزایمر

یکی از نگرانی هایی که امروزه در بین مردم شایع شده و می توانیم روزانه در افراد زیادی ببینیم بیماری آلزایمر است که بسیاری از آن رنج می برند، خوب برای پیشگیری از گرفتار شدن به این بیماری چه اقداماتی را باید انجام دهیم؟

بهتر است بدانیم که ورزش های مختلفی وجود دارد که با انجام تمرین های منظم وروزانه و استفاده بهتر از ذهن ومغز ،می توانیم از مبتلا شدن به این بیماری ترسناک جلوگیری کنیم.

مغزانسان به دو نیم کره راست و چپ تقسیم شده است که عواطف ،احساسات،تصاویر،موسیقی و…در نمیکره راست و تحلیلات ،ریاضیات،اعداد،منطق و… در نیمکره چپ است.

از چه راهکارهایی برای فعال نمودن مغز خود استفاده کنیم؟

اگر خواهان این هستید تا پایان عمر خود از ذهنی فعال برخوردار باشید باید  تعادل در هر دونیمکره های مغز برقرار کنیم و از هردو استفاده کنیم و می توانیم با انجام یکسری تمرینات وبازی های مختلف بین این دونیمکره تعادل و ارتباط را برقرار کنیم.

اگر می خواهید در همه ی عمر ذهن فعال داشته باشید باید از هر دو نیمکره استفاده کنید و با انجام تمرین ها و بازی های مختلف بین این دو نیمکره ارتباط برقرار کنید.

حتی میتوانید در طول شبانه روز به گونه ای عمل کنید که از هر دو نیمکره  استفاده کنیم.

مثلا میتوانید عادت های روزانه تان را کنار بگذارید مثلا اگر از یک مسیر مشخص به محل کار در حال رفت وآمد هستید،تصمیم بگیرید مسیر خود را تغییر بدهید تا این عادت شما به کنار کذاشته شود.یا موقع غذا خوردن از دست مخالف تان برای استفاده از قاشق استفاده کنید، با انجام این کارها عادات شما ،شروع به تغییر میکند.

تا زمانی که کارهای روزمره شما تبدیل به عادت شود دیگری به کارهای جدید فکر نمی کنید و به مروربه طور غریزی تبدیل به عادات شما میشود اما اگر شروع به تغییرات آن بکنید ذهن شما فعالتر وپویاتر میشود و وادار به فعالیت می شود.

اگر فعالیت های ورزشی انجام می دهید و ورزشکار هستید، میتوانید تمرینات ورزشی را به صورت ذهنی انجام دهید،مثلا در گوشه ای بنشینید چشمان خود را ببندید وشروع کنید به تصویرسازی حرکات ورزشی در ذهن تان بدون اینکه جسم شما درحرکت باشد.

به طور مثال تصور کنید که در حال شنا کردن هستید یادرحال انجام تمرینات والیبال که به آرامی و به صورت حرفه ای انجام می دهید.

توجه کنید که باید در انجام این تمرینات تمرکز داشته و به دقت انجامش دهید زیرا در فعال سازی ذهن شما تاثیرگذار است.

سعی کنید روزانهچند مساله ساده ریاضی را حل کنید یا در زمینه هنر وموسیقی فعالیتی داشته باشید هر چند این کارها ساده و راحت باشد اما باعث می شود که ذهن شما فعال شود وشروع به تحلیل کردن می کند، همچنین می توانید در زمینه تحلیل های اقتصادی مطالعاتی داشته باشید به نحوی که ذهن خود را درگیر کنید.

هم چنین می توانید مسیر روزانه خود را در ذهن دنبال کنید.به این ترتیب ذهن خود را مجبور می کنید که نشانی را تجسم کند. این تمرین ها به نوعی ورزش مغز است.

اگر با دست راست خود می نویسید روزانه چندین کلمه یا جمله را بادست چپ بنویسیدیا برعکس، با انجام دادن این کارها ذهن شما از انجام کارهای تکراری نجات پیدا می کند.

در این زمینه تمرینات زیادی هست که با شناخت و انجام دادن آنها ذهن شما فعال و پویا می شود.

فواید ورزش مغزی

بهتر است بگویید ورزش مغزی چه فایده ای برای شما ندارد؟! وقتی شما از هر دو نیمکره ی مغز خود استفاده می کنید و هر دو نیمکره مغز را فعال می کنید ،نه تنها دیگر نباید نگران بیماری هایی مانند آلزایمر باشید بلکه شما تبدیل به یک نابغه می شوید.

بهتر می توانید فکر کنید و تصمیم بگیرید و همچنین در کار و حرفه ی خود موفق تر خواهید شد. همه ی کارآفرینان هر دو نیمکره ی مغزشان فعال است پس می توانید به جایگاه بالای مالی و شغلی برسید و زندگی آرام تری را تجربه کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.